Med anledning av Livsmedelsarbetarförbundets stridsåtgärder mot VAK Mat AB


Livsmedelsarbetarförbundet har tisdag 2023-05-09 vidtagit stridsåtgärder mot VAK Mat AB för att få till stånd ett kollektivavtal.


Jag har en tjej anställd som jobbar 50 % med bidrag från arbetsförmedlingen, då hon har en diagnos som gör att arbetet måste anpassas utefter hennes förutsättningar och behov.


Jag och arbetsförmedlingen har i och med detta träffat ett avtal som säkerställer att den anställda har lön enligt branschens riktlinjer samt är försäkrad via Fora.

Den anställda trivs väldigt bra hos oss på arbetsplatsen och tycker om sina arbetsuppgifter.

Den anställda är nu tagen ut i strejk av Livsmedelsarbetarförbundet.


Jag anser inte att ett avtal med Livsmedelsarbetarförbundet är nödvändigt i dagsläget. 


Det går bra att kontakta mig för mer information i ärendet.

info@vak-mat.se


Uppdaterat 2023-06-05
Den 1:a juni 2023 skrev Jolan Wennberg, Livsmedelsarbetarförbundets andre ordförande, under en dispens från stridsåtgärd om total arbetsnedläggelse på VAK Mat AB gällande den deltidsanställde. 

Detta innebär att den anställde är tillbaka på arbetet från måndag 2023-06-05 vilket både jag och den anställde är glada för.

Livsmedelsarbetarförbundets krav kvarstår dock på VAK Mat AB.